INFORMATION OM VÅRA

Allmänna villkor

Nedan har vi samlat viktig information kring våra allmänna villkor. Vi rekommenderar dig att läsa igenom dessa för att få mer information kring försäljningen och vilka villkor som gäller. Vid frågor eller funderingar, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Tjäna pengar till klassen med hjälp av kaffe från Fikakassan

 

Fikakassan (Finsmakarna Norden AB)
Fågelviksvägen 18, Hus 2
14553 Norsborg

018-163100
info@fikakassan.se

Allmänna villkor

Integritetspolicy och information om användning av cookies

Senast uppdaterad 2023-08-09.

Definitioner: Fikakassan, nedan kallat FK och förening/lag/skola/skolklass nedan gemensamt kallade ”Kunden”, gäller dessa villkor. Försäljning och distribution av FK´s produkter sker genom att Kunden beställer Startpaketet. Därefter tar Kunden upp beställningar av FK´s produkter under en begränsad tid, förslagsvis 3 veckor.  FK tar sedan emot en gemensam beställning från Kunden enligt angivna tidsplan som medföljer i Säljpaketet. FK levererar sedan beställt antal till Kunden till 1 leveransadress. Kunden som ingått detta avtal skall ha utsett en kontaktperson som förmedlar och ansvarar tillsammans med Kunden för betalning till FK. 

Förtjänst/Vinst:
Kundens förtjänst/vinst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens
försäljningspris. Försäljningspriset är 150 kronor styck och förtjänsten är 60 kronor styck.

Fikakassans förpliktelser:
FK förbinder sig att stödja Kunden under detta avtals giltighetstid vid frågor
och ge Kunden sådan information som denne kan behöva för att distribuera
produkterna till slutkund.

Kundens förpliktelser:
Kunden förbinder sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av FK
i samband med försäljningen av FK´s produkter. Kunden skall i sitt
försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkterna och
varumärkets goodwill och anseende behålls eller förstärks. Kontaktpersonen
skall informera samtliga som är delaktiga i försäljningen av FK´s produkter om
innehållet i dessa villkor. Kundens andel eller nettobehållning skall oavkortat
och enbart användas i den ideella verksamheten.

Krav på kontaktperson:
Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 18 år, inte vara belastad med
betalningsanmärkningar och acceptera att en kreditkontroll utförs. Observera
att kreditkontrollen inte registreras hos UC eller annat företag och påverkar
inte kontaktpersonen privat, såsom vid ansökan om banklån etc. Kontaktpersonen
kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan Kundens och FK´s godkännande.
Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot Finsmakarna
Norden AB.

Betalningsvillkor:
Faktura skickas separat per post/mejl i samband med Kundens slutleverans med en
kredit om 20 dagar från leveransdagen samt 30 dagar om Kunden valt att köpa alternativet att sälja direkt (ej via kataloger). Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, för närvarande 2 % per påbörjad månad.

Leverans & Frakt:
FK har som målsättning att kunna leverera beställda produkter vid den
leveransdag som särskilt meddelats Kunden eller annars enligt överenskommelse
mellan parterna. Ifall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats Kunden
eller om parterna annars överenskommit åtar sig FK att meddela Kunden när
leverans beräknas kunna genomföras. På alla våra leveranser tillkommer frakt till självkostnadspris förutom gruppordrar över 200 paket som är fraktfria. För detaljerade fraktpriser, läs mer på sida ”Sålt klart”. Om mottagaren inte på avtalad dag/tid befinner sig på leveransadressen för att ta emot slutleverans, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna telefonnummer och en
ny utkörning krävs, skall eventuell extra kostnad för frakt dras från Gruppens
förtjänst.

Force majeure:
FK ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre
omständigheter såsom epidemier, brand, jordbävning, storm etc. Vid såna
tillfällen har FK rätt att senarelägga en leverans med upp till 2 månader, utan
extra ersättning för Kunden. Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad
avboka en beställd order.

Förvaring:
Kaffe ska förvaras torrt och svalt. Förvaring i rumstemperatur är sällan några
problem och det går även bra i kylskåp. Kunden ansvarar för att leverera
produkterna till slutkund snarast möjligen. Lagerhållning kräver tillstånd från
Miljöförvaltningen.

Utebliven försäljning:
När säljpaketet beställts och lämnat vårt lager har Kunden förbundit sig att
fullfölja en försäljning inom max 4 månader. Vid utebliven försäljning
debiteras säljpaketet med 150 kronor. Vid utebliven försäljning kan Kunden också returerna startpaketet men får själv stå för frakten. Om detta inte sker erhåller sig FK rätten att debitera kunden med 99kr som ersättning för foldrar, produkter och frakt. 

Retur:
Där konsument inte tar emot beställd vara, sker retur efter prövning. Där
kunden tar hem ett parti för att sälja direkt utan att först ta upp
beställningar gäller fri retur på max 50% av den beställda volymen. Skulle
större antal behöva skickas tillbaka, tillkommer det frakt till självkostnadspris. En eventuell retur behöver meddelas Fikakassan senast 5 veckor efter att men erhållit varorna.  

Skifte av vara:

Ifall någon sort utgått eller är tillfälligt slut, erhåller FK rätt att byta ut
den varan mot en likvärdig eller dyrare produkt.

Övrigt:
Kunden får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter
enligt dessa Allmänna Villkor eller det avtal som Kunden ingår med FK utan FK´s
skriftliga medgivande.

 

Rulla till toppen